Oferta

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób prowadzących działalność oraz dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych
 • Prowadzenie kadr i płac
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji i deklaracji dot. podatku VAT oraz JPK VAT
 • Wysyłanie deklaracji i JPK drogą elektroniczną
 • Sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT)
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych, korekty rozliczeń i zeznań rocznych PIT
 • Pomoc w załatwianiu formalności urzędowych np. przy rejestracji firmy
 • Pomoc w wypełnianiu wniosku CEIDG-1
 • Możliwość księgowania dokumentów w siedzibie u Klienta
 • Obsługa kontroli podatkowych,
 • Obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

Pracujemy na programach Insertu: Rachmistrz i Rewizor oraz Optima, Symfonia i ENOVA

tel. +48 602 383 212 Edyta Gryn

tel. +48 606 104 416 Ewa Mizak