Wspólniczki

Absolwentki Politechniki Warszawskiej kierunku Zarządzanie i Marketing i SGH Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Finansowej.

Doświadczenie księgowe zdobywałyśmy zatrudnione w firmach o różnych specjalnościach.

Razem działamy od 2010 roku stale poszerzając i aktualizując naszą wiedzę.

Edyta Gryn

Ewa Mizak

tel. +48 602 383 212 Edyta Gryn

tel. +48 606 104 416 Ewa Mizak